top of page

FRÅGOR

Anskaffning och skolning av hypohundar
 

När man funderar på att skaffa sig en hypohund så bör man noggrant planera och ta reda på resalternativen.

När man funderar på ras är det bra att fundera på dessa:

  • Åt vem skolas hunden (barn/vuxen)?

  • Hundens blivande levnadsomgivning, hem och rastningsmöjligheter?

  • Behöver diabetikern hypohunden som hjälpmedel eller stöd i någon speciell situation tex hobby?

 

Vilken ras lämpar sig till hypohund?
 

När man funderar på att skaffa sig en hund till en speciell arbetsuppgift är det viktigt att ta de rastypiska beteendena i beaktande:
 

  • Till vilket användningsändamål är rasen ursprungligen avlad för?

  • Hur hundens rastypiska beteenden lämpar sig med tanke på inlärningsförmåga, förmågan att samarbeta med människan mm.
     

Även hundens (rasens och individens) hälsa, träningsbarhet och arbetsmotivation är viktiga aspekter att ta i beaktande. En viktig egenskap är att hunden kan lugna sig.
 

Vi rekommenderar ingen speciell hundras, men hunden bör ha anatomiska och fysiologiska möjligheter att arbeta med doft sinnet. Många olika raser representeras inom hypohundarna, retrievers är de vanligaste raserna.

Varifrån skaffa valp?

 

När rasen valts är det dags att hitta en pålitlig uppfödare, hjälp kan man fråga från rasorganisationerna. Uppfödaren har en viktig roll och det är bra om de medvetna till vilken arbetsuppgift hunden är ämnad för och kan på så vis ta i beaktande hälsa, beteende och arbetsmotivation i val av valp.

Vad bör man ta i beaktande i val av valp?

 

Uppfödarna vet bäst vad de har i valplådan och det är bra att lita på uppfödaren i val av rätt individ till skolningen. Valpen kan bra vara kullens "medelvärde", inte den livligaste eller den som söker sig ensam i något hörn. Valpen bör vara nyfiken och intresserad av människor, söker kontakt och närhet av människan. En valp som har medfött intresse att använda nosen är ypperliga egenskaper och bra grund till en blivande hypohund.

Vilket kön lämpar sig bättre till hypohund?
 

Vi har märkt att könet har inte så stor inverkan på hypohundens arbete. Individuellt hormonella förändringar kan ibland orsaka störningar i arbetsuppgiften, till vilket oftast hjälper endera kastrering eller sterilisering. En hund kan fungera som hypohund osteriliserad/okastrerad..

I vilket skede lönar det sig att komma på skolning?

 

Vi rekommenderar att man kommer på skolning i valpskedet. Om hunden är av en ras som utvecklas/mognar långsamt, kan man komma till skolningen lite senare.

 

 

 

Vad kan man göra före skolningen börjar?

 

Före skolningen har börjat lönar det sig att koncentrera sig på att socialisera valpen väl. Man kan även bekanta sig med skolningsmetoderna, positiv förstärkning. Noggrannare instruktioner får ni när ni anmält er till skolning.

bottom of page