top of page

DOFTERNAS
SPECIALISTER
TILL ER TJÄNST

HUNDENS DOFTARBETE

Det har bevisats att hundens luktsinne är effektivare än någon mätare eller maskin. Ännu vet man ej till vad allt hundens nos har kapacitet till. Vi vill vara med och utveckla denna fascinerande värld och vad det kan finnas för möjligheter, tror starkt att här är endast människans fantasi som är begränsningen till vad vi kan utnyttja hundens enorma luktsinne till.

Från år 2009 har Scent Alert Dogs haft äran att vara med och grunda och utveckla Hypohunds skolningen i Finland.

Att kunna utnyttja hundens enorma luktsinne att vara till nytta och hjälp i vardagen är speciellt nära hjärtat.

VAD ÄR EN HYPOHUND?

En Hypohund fungerar som stöd och hjälpmedel i diabetikerns egenvård, med att markera blodsockersvängningar. Hundarna kan med sitt enorma luktsinne känna igen blodsockrets svängningar som uppstår både från huden och utandningen.

Det har konstaterats att hunden kan identifiera hypoglykemin dvs lågt blodsockervärde, före diabetikern har fått symptom.

En skolad hypohund kan även markera höga blodsockervärden, snabba ras och svängningar i blodsockret och ketoner.   

HYPOHUNDENS FÖRDELAR

De att hypohunden kan identifiera och markera blodsockersvägningar ger stor hjälp och mycket stöd i diabetikerns vardag, även möjliggör lugnare nätter.  En viktig roll har hypohunden när tex barn som har diabetes kommer hem från skolan och de är ensamma hemma.
 

Hunden har också en terapeutisk effekt genom att bringa tröst och tro på framtiden för en diabetiker. Ofta har tonåriga diabetiker har svårigheter att hålla bra balans i vården pga att de är i ett utvecklingsskede då de växer och utvecklas, ibland kan det även vara svårt att godkänna sjukdomen.

Det blir mera öppet att diskutera om sjukdomen och på de visen ge mera sociala kontakter och positiva upplevelser åt ägaren. Även för vuxna och de som bor ensamma hämtar hypohunden massor med stöd i vardagen. Hunden bidrar även till att upprätthålla ägarens hälsa med  hjälp av daglig motion och dygnsrytm. 

 

DE VANLIGASTE FRÅGORNA

Vilken ras lämpar sig som hypohund?

När man funderar på att skaffa sig en hund till en speciell arbetsuppgift är det viktigt att ta de rastypiska beteendena i beaktande. Även hundens hälsa, träningsbarhet och arbetsmotivation är viktiga aspekter att ta i beaktande.

Vilket kön lämpar sig bättre som hypohund?

Vi har märkt att könet har inte så stor inverkan på hypohundens arbete. Individuellt hormonella förändringar kan ibland orsaka störningar i arbetsuppgiften, till vilket oftast hjälper endera kastrering eller sterilisering.

Vad bör man ta i beaktande i val av valp?

Valpen bör vara nyfiken och intresserad av människor, söker kontakt och närhet av människan. En valp som har medfött intresse att använda nosen är ypperliga egenskaper och bra grund till en blivande hypohund. Uppfödarna vet bäst vad de har i valplådan och det är bra att lita på dem i val av rätt individ till skolningen.

BLOGGINLÄGG

Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
När inlägg har publicerats hittar du dem här.

"Jag har är en typ2 diabetiker, och den egna låga insulinproduktionen spelar ibland spratt. Min hypohund märker oftast det sjunkadne blodskockervärdet så pass tidigt, att jag hinner fixa till situationen"

- Arja Makkonen, Hamina

Image by Danielle Austria
YHTEYS
bottom of page