top of page

SKOLNINGAR

Skolningarna baserar sig på operant betingning, klickerträning. Operant betingning och positiv förstärkning syftar på att hunden är aktiv och erbjuder på olika beteenden, som skolaren väljer de saker som förstärks. En av de viktigaste sakerna är rätt belöning. Vi tillåter inte metoder som på något vis är skadliga för hunden vare sig fysiskt eller psykiskt.

Hypohundsskolning

VALPAR 12vk - 10 mån. VÅR
Börjar 04.03.2025 med TEAMS-presentation!

Pris 2080 € + 24% moms = 2579,20 €
Skolningstid 1½ år

Tar emot anmälningar!

Före 10.2-25 anmälda, EARLY BIRD-rabatt för tidig bokning - spara 100€!

Hypohundsskolning

VALPAR 12vk - 10 mån. HÖST
Börjar 06.08.2024 med TEAMS-presentation!

Pris 2080 € + 24% moms = 2579,20 €
Skolningstid 1½ år

Tar emot anmälningar!

Före 6.7-24 anmälda, EARLY BIRD-rabatt för tidig bokning - spara 100€!

Hypohundsskolning

MÅLGRUPP TYP-2 DIABETIKER

På kommande


Ring och fråga mer

Hypohundsskolning

UNGA HUNDAR 6mån - 3år
Börjar 02.01.2025 med TEAMS-presentation!

Pris 1980 € + 24% moms = 2455,20 €
Skolningstid 1 år 5 mån

Tar emot anmälningar! 

Före 9.12-24 anmälda, EARLY BIRD-rabatt för tidig bokning - spara 100€!

Hur kan jag skola en hypohund?

Vi ordnar skolningar i kursform som man kan delta i med sin egen hund. Skolningen sker i grupp, men varje deltagare är individuell och vi beaktar det under skolningen. En hypohund bör besitta färdigheterna att vara som stöd för diabetikern i alla situationer. Hunden bör klara av att markera blodsocker förändringar och vid behov kunna hämta hjälp om så behövs. En hypohund bör vara väl socialtränad, så att den kan koncentrera sig på arbetet i olika miljöer.

 

Skolningen är auditerad med klara kriterier. En avklarad och godkänd skolning innebär att hunden är berättigade till de officiella västarna från Hypokoira ry.
 

När skolningen påbörjas undertecknas ett skolningskontrakt.
 

Skolningens delområden:
 

 • Hundens beteende och socialisering

 • Skolarens ansvar över hundens välmående

 • Hundens träning med positiv förstärkning

 • Doftdiskriminering och identifiering

 • Eventuella specialbehov beaktas

 • Delmål, slutprov, uppföljningsperiod och Hypohundsexamen

Vem kan påbörja skolning av egen hund till hypohund

En person som har diabetes kan skola hunden åt sig, make kan skola hunden åt sin diabetesmake och föräldrar kan skola hunden till barn som har diabetes.
 

Man behöver inte ha tidigare hundträningserfarenhet.
 

För tillfället ordnas det inte enbart svenskspråkiga kurser, teorin hålls på finska men vi har svenska som modersmål och så kan handleda individuellt på svenska.

Hypohundsskolning för valpar

Hundens ålder från 12 veckor-10 månader. Skolningen pågår i 1½ år.
 

Pris 2080 € + 24% moms = 2579,20 € (delbetalning möjlig)

 • Hunden bör vara vaccinerad och avmaskad.

 • Hunden bör vara frisk.

Hypohundskolning för unga hundar

Hundens ålder 6 månader-3 år. Skolningen pågår i 1 år 5månader.
 

Pris 1980 € + 24% moms = 2455,20 € (delbetalning möjlig)

Kriterier (unga hundar)
 

 • Hunden bör äga färdigheter för att examineras till hypohund.

 • Hunden bör vara frisk.

 • Före kursstart krävs ett veterinär utlåtande om hundens hälsotillstånd.

 • Hunden skall vara vaccinerad och avmaskad före kursstart.

 • Hunden får inte vara aggressiv.

 • Hunden skall äga goda sociala förmågor.

 • Hunden skall vara människovänlig.

 • Hunden bör klara av att lugna sig.

Hypohund som har grundfärdigheterna färdigt skolade

Vi har skolat några hundar projekt artat, hunden har placerats hos familjen med diabetes vid ca 1 års ålder. Denna version är betydligt mera värdefull. Det är bra att vara medveten om att överföringen av hunden till familjen kan vara arbetsdryg.

Skolningsort

Skolningen förverkligas i flerform.

 

Som stöd finns ett webbkurs botten var man hittar all material, träningsvideon samt föreläsningslektioner (finska)

 

Det ordnas Teams träffar där det fokuseras på de aktuella sakerna samt delandet av erfarenheter.
 

Praktiska träningen hålls i Salon Murren Koirahallilla, Joensuunkatu 9, 24100 Salo.
 

 https://www.koirahalli.fi/

 

I Uleåborg ordnar hypohundsskolningar av Koirakoulu Kisma, Katja Sulkala (enbart på finska).

Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
När inlägg har publicerats hittar du dem här.

Träning av retriever till jakt och jaktprov

Vårens kurs, Anlagsprov som mål, börjar 18.4.2023. Den blev tyvärr fullsatt före jag hann marknadsföra kursen. 

Höstens kurser ännu under planering! 

Förfrågningar och anmälningar till skolningar tas emot per epost eller med Tag kontakt länken som finns längst ner på sidan.

bottom of page