top of page

SCENT ALERT DOGSIN TARINA

Tässä kerron miten yritys sai alkunsa

Tervetuloa Scent Alert Dogsin blogiin. Täällä julkasien ajankohtaisa tapahtumia.

Nyt kerron teille miten Scent Alert Dogs sai alkunsa.

Scent Alert Dogs perustettiin 2014, perustajana ja kouluttajana toimii Elisa Forsman. Pääsääntöisesti koulutan hypokoiria hypokoirien koulutuskursseilla.

Lisäksi olen kouluttanut muutaman hypokoiran perustaidoiltaan valmiiksi, minkä jälkeen koirat ovat siirtyneet diabetesta sairastavan henkilön perheeseen. Osaamisalueisiini lukeutuvat lisäksi koirien hajutyöskentely ja siihen liittyvä kouluttaminen sekä noutajien hyötykäyttö monipuolisina metsästys- ja koekoirina.


Olen synnynnäinen kemiöläinen ja maalta kotoisin, olen koko elämäni touhunnut eläimien parissa. Ensimmäisen oman koirani hankin vuonna 1992, tarkoituksena oli ottaa "vain" kotikoira. Roduksi valikoitui heti labradorinnoutaja. Kiinnostus kasvoi ja harrastukset koirien parissa lisääntyivät, alun tokoharrastuksen jälkeen seurasi noutajien kanssa metsästys ja kisaaminen noutajien metsästyskokeissa, mistä tuloksena on ollut 2 käyttövaliokoiraa. Sain kunnian työskennellä avustajakoirien kanssa osa-aikaisesti vuosina 2006 - 2015, tuona aikana opiskelin myös ammatilliseksi opettajaksi ja eläintenkouluttajaksi. Vuosien varrella minulla on ollut monenlaista projektia koulutettavana: avustajakoiria, hypokoiria ja huumekoira Tullille. Kaikki koulutusprojektit ovat olleet hyvin antoisia ja opettavaisia kokemuksia.


Omia koiria on toki muutamia, samassa rodussa olen pysynyt, sillä labradorinnoutaja on minulle sopiva rotu. Omat koirani ovat hyötykäytössä, metsästäessäni käytän koiriani ihmisen apuna niin paljon ja monipuolisesti kuin mahdollista. Koirani toimivat metsästyksessä noutavina, jäljestävinä ja ylösajavina lintukoirina.

Teen unelmatyötäni olemalla ihmisten ja koirien kanssa tekemisessä. Ihmisten auttaminen on minulle tärkeä asia, minkä lisäksi koirien hyödyntäminen ihmisten avuksi ja tueksi niiden luontaisia vahvuuksia käyttämällä tekee työn erittäin mielenkiintoiseksi. Koirat saavat toteuttaa itseään ja olla hyödyksi sekä tehdä töitä ilolla. Ammatissa opin jatkuvasti uutta ja koen työni erittäin antoisaksi.Historien bakom SCENT ALERT DOGS


Välkommen till Scent Alert Dogs blog. Här publiceras aktuella händelser. Nu berättar jag för er hur Scent Alert Dogs grundades.


Scent Alert Dogs grundades 2014, som grundare och skolare fungerar Elisa Forsman. I huvudsak håller jag hypohundsskolningar i kursformat.

Har skolat grundfärdighter åt några hypohundar projektmässigt och sen placerat ut hundarna i familjer med diabetes. Till mitt specialkunnande så igår att utnyttja hundens luktsinne och att använda retrievers mångsidigt som jakt- och provhundar.HOBBY VÄCKTE INTRESSET


Jag är född Kimitobo och bott på landet hela mitt liv och vi har alla tider haft djur. Min första hund skaffa jag 1992, tanken var att jag bara skulle ha en hemmahund. Som ras hade jag klart från första början att et skulle vara labrador. Men intresset växte och höll på med lite lydnad till först, men ganska snabbt kom jakt med retriever med i bilden och sen blev det jaktprov, 2 jaktchampionat har jag lyckats med. Hade äran att jobba med assistenthundarna på deltid mellan 2006-2015, på den tiden studera jag även till yrkeslärare och djurtränare. Under årens lopp har jag haft många olika projekt under skolning: assistenthundar, hypohundar och en hund till Tullen. Alla skolnings projekt har varit givande och lärorika.

Ännu har jag några hundar, har hållit mig till samma ras, för labradoren är en lämplig ras för mig. Mina egna hundar används mångsidigt till olika typer av jakt som apportörer, spårande och stötande fågelhundar.

Har ett drömjobb med att få samarbeta med människor och hundar. Att kunna hjälpa människor har en stor betydelse för mig och sen när man kan kombinera ännu att använda hunden som hjälpmedel för människan med att utnyttja hundens naturliga beteenden gör detta ännu intressantare. Hundarna får förvekliga sig och vara till nytta och göra arbetet med glädje. I detta yrke lär man sig ständigt nya saker som gör detta så givande.

Koiramessut 2-4.12.2022 Helsinki

Löydätte Hypokoira ry:n Kennelliiton Hyötykoiraosastolta. Yhdistyksen edustajia löytyy paikalta jokaisena päivänä, jos on jotain tiettyä Hypokoirien koulutuksista niin lauantaina olen paikalla! Toivo

Comments


bottom of page